dimecres, 3 de desembre de 2008

DOCUMENTACIÓ DIGITAL

Avui, ja ben entrats el segle XXI, es fa cada vegada més clar que la revolució d'internet amb l'arribada de la www ha canviat radicalment molts aspectes de la nostra vida. L'aspecte cultural en general -la web no deixa de ser-ne una part- no n'és una excepció. I, dins d'aquí, el camp literari i històric, tampoc.
A nivell internacional és de destacable el Google Books, que permet buscar paraules, com ara persones, poblacions, institucions o entitats, i que proporciona diverses opcions en la cerca, des de la consulta del llibre a diversos graus de restricció.
Al seu costat, dins l'espai europeu trobem l'Europeana, un projecte tant ambiciós com recent, que vol ser una gran bilioteca digital, arxiu i museu, amb llibres, mapes, enregistraments, fotografies, quadres, pel·lícules o documents arxivístics. Està disponible en 23 llengües, entre elles el català. 
A nivell Estatal, són també interessants projectes com el Pares, el portal d'arxius, on es poden cercar documents d'arxius diversos d'una forma centralitzada o la Bilioteca Digital de Premsa Històrica, amb una sèria considerable de publicadions digitalitzades, tots dos del Ministeri de Cultura.
I, per acabar, també és molt descacable l'hemeroteca digital de La Vanguardia, que igualment com en els casos anteriors, permet cercar diferents tipologies de paraules des del 1881, quan els germans Godó van fundar el seu òrgan d'expressió.
Són només alguns exemples, però el cert és que cada vegada n'hi ha més. Sense moure'ns de davant l'ordinador ens poden permetre llegir un llibre que abans quedaria fora del nostre abast o consultar un diari del segle XIX. La revolució d'internet canvia un camp tant antic com el la Història.